EVENTS TRONDHEIM THINGS TO KNOW BEFORE YOU BUY

Events Trondheim Things To Know Before You Buy

Events Trondheim Things To Know Before You Buy

Blog Article

A visit to the Xmas sector gives equally comfort and ease and realistic errands. Below yow will discover the best Xmas tree and hunt for special Xmas presents […]

Vi la til kai i fem havner og inviterte til familiedag med aktiviteter for barna, konsert og åpent skip. Les mer om jubileumsseilasen

The memorial stone was developed into the leading setting up of NTH on King Haakon VII’s coronation day. The stone was placed as significant within the wall as the development get the job done had appear At the moment.

Johan Peter Holtsmark, a professor of physics, gave a lecture for DKNVS where he shown NTH’s not long ago done Van de Graaff generator. The generator was inbuilt the period 1934-1937 and was the main nuclear particle accelerator during the Nordic nations.

Landslovjubileet 2024 blir markert more than heile landet med aktivitetar, utstillingar og arrangement for både vaksne og born. Les meir om alt som skjer her!

Olavskyrkja til fransiskanarane, der han vart utdanna. Her vart han truleg lagd til kvile i koret, saman med dronning Ingeborg. I det som i dag er domkyrkja i Bergen, ligg dei to framleis.

Sammen har vi skapt verdier i two hundred år og det skal vi fortsette med. Guys hva er egentlig verdi? Vi tror det er mye mer enn penger. Les mer her

Else Hagen is often referred to as the 1st female artist in Norway to produce substantial-scale community decorations. Just before that, she worked as a painter and graphic artist.

Adult men der Håkon four. var i krig store delar av regjeringstida si, skulle Magnus aldri verte ein krigarkonge. Han er den einaste kongen i norsk mellomalder som ikkje fileørte krig.

Hovedrett: Helstekt indrefilet av hjort m/ kremet vilt saus, råstekte poteter, champignon og dampet broccoli

I 2020 blir de svært synlige for det Norske people gjennom launch av ny musikk, samtidig som bandet skal ut på en stor landsdekkende jubileumsturne.

AVH becomes a fact and moves to the faculty framework in the same way because the universities in Oslo and Bergen is organised.

Nasjonalbiblioteket markerer jubileet med ei stor utstilling, fleire bokutgivingar og eit rikt formidlingsprogram. Vi samarbeider med Kulturhistorisk museum, Stortinget, Noregs Høgsterett og Dei kongelege samlingane om ei felles markering i Oslo.

I 1263 tok han in excess of trona, og som konge stod Magnus bak eit omfattande lovarbeid som er utan sidestykke i norsk historie.

You should select the account you want to carry on with. You will website end up immediately logged off from another account.

Report this page